Voor uw team

Passagiers in vliegtuigen krijgen het dringende advies om in geval een ramp eerst zichzelf te helpen en dan pas hun kinderen en andere dierbaren. Met het ondersteunen van leerlingen is het niet anders: leerkrachten moeten individueel en als team voor zichzelf zorgen om vervolgens anderen bij te kunnen staan. Zonnenberg Academy leert leerkrachten er te zijn voor leerlingen

Voor een klas die geen groep is

Een klas die een echte groep is, is een succesvolle klas. Zo’n groep kun je bouwen. Het is een kwestie van het gedrag van leerlingen zien en analyseren. Om vervolgens met groepsgerichte activiteiten een eenheid te smeden, met vanzelfsprekend respect en waardering voor de individuele verschillen tussen scholieren.

Voor één op één coaching: Lifetwister

Leer individuele leerlingen hoe ze doelen kunnen stellen, beseffen waar ze nu staan, hindernissen ontdekken en hulpbronnen vinden. Om vervolgens met die hulpbronnen hindernissen te overwinnen en het gestelde doel als een echte held te bereiken. Het geheim van Lifetwister: op de juiste momenten de goede vragen stellen.

Voor het team

Een team hoort veilig te zijn. De deelnemers hebben vertrouwen in elkaar en durven, als dat nodig is, zich kwetsbaar op te stellen. Geldt dat niet of niet genoeg voor je team? Dan is het tijd voor teambuilding met Zonnenberg. Het brengt inzicht in onderlinge verhoudingen. Verder werk je met collega’s volgens methoden en strategieën die de prestaties van het team en daarmee van het onderwijs verbeterden.

Voor de individuele leerkracht

Een leerkracht heeft kennis van het vakgebied nodig dat wordt onderwezen, plus een flinke dosis didactiek en ook nog eens pedagogiek. Het is de mix van die kennis en vaardigheden die het succes bepalen. Dat vraagt om onderhoud, bijvoorbeeld via persoonlijke coaching. Daarbij wordt in veiligheid besproken waar een leerkracht tegenaan loopt en welke hulp er, vaak binnen de eigen persoon, voorhanden is.

Voor de mentor

Het mentorschap is niet iets dat een leerkracht er even bijdoet. Het vergt kennis van groepsdynamica, van individuele- en groepscoaching, gesprekstechnieken en van de eigen persoonlijkheid als instrument. Zonnenberg traint zowel nieuwelingen als zeer ervaren mentoren.

Voor de leerkracht die Kickchange-trainer wordt

Zonnenberg coacht en traint leerlingen volgens specifieke, bewezen methoden. Maar de trainers van Zonnenberg zijn niet te beroerd zichzelf overbodig te maken. Dat doen ze door leerkrachten te leren hoe zij zelf scholieren kunnen begeleiden. Met de methode Kickchange bijvoorbeeld, waarbij aan kickboksen gerelateerde technieken worden gebruikt. Of met Lifetwister, waarbij leerkrachten collega’s leren hoe ze leerlingen met deze methode kunnen bijstaan.